familierecht

Bij familierecht wordt al snel gedacht aan een echtscheiding. Dat is dan ook de meest bekende en meest voorkomende procedure. Het familierecht is echter veel breder.
Denk bijvoorbeeld aan problemen rondom alimentatie, boedelverdeling, contactregelingen met kinderen, gezag over kinderen, kinderontvoering, pensioenrechten, naamswijziging, ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen van kinderen, adoptie, erkenning van kinderen, ontkenning vaderschap of erfrecht.
De echtscheiding is de meest voorkomende procedure in het familierecht. Wanneer twee mensen uit elkaar gaan moeten er op allerlei punten belangrijke beslissingen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan alimentatie, boedelverdeling, kinderen of pensioenverevening.
Er zijn twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Partneralimentatie kan alleen aan de orde komen wanneer sprake is (geweest) van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor kinderalimentatie ligt dat anders.
Kinderen nemen een belangrijke plaats in in het familierecht: bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een ouderschapsplan, het vaststellen van een contactregeling, kinderalimentatie, een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP).
Het familierecht heeft meer en meer een internationaal karakter gekregen. Steeds vaker is sprake van grensoverschrijdende gevallen waarbij bijvoorbeeld de partners verschillende nationaliteiten bezitten of zij zijn verhuisd naar het buitenland.
Bij een echtscheiding of verbreking van een relatie vindt een boedelverdeling plaats (of afwikkeling huwelijkse voorwaarden indien sprake is van huwelijkse voorwaarden). Dat kan tot allerlei discussiepunten leiden.
Ondernemers die huwelijkse voorwaarden willen sluiten, kunnen wij adviseren over invulling van die huwelijkse voorwaarden. Daarnaast staan wij ondernemers bij wanneer zij met een echtscheiding of een ander familierechtelijk probleem te maken krijgen.
Bij de verbreking van een relatie tussen samenwoners spelen uiteraard dezelfde problemen als bij gehuwden. Juridisch kunnen er echter wel verschillen zijn.
Mediation (bemiddeling) kan uitkomst bieden wanneer u een familierechtelijk geschil heeft met uw ex-partner, maar wel de wens heeft om samen tot een oplossing te komen.
Een wijziging van de achternaam wordt aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een voornaamswijziging kan alleen worden verzocht bij de Rechtbank.
De afwikkeling van een nalatenschap kan diverse problemen opleveren, zoals onenigheid tussen erfgenamen of onduidelijkheid omtrent de regels..