nieuws

07-11-2014

B& Advocaten is door Corporate INTL uitgeroepen tot 'Regional Family Law firm of the Year in The Netherlands'

10-04-2014

B& Advocaten ondersteunt het achtste Ucerf Symposium in Utrecht. Het Ucerf is het Utrecht Centre for European Research into Family Law.

10-01-2014

Per 1 januari 2014 is de grens voor aftrekbaarheid van kinderalimentatie verhoogd naar €416,- per kwartaal. Daarnaast is het aftrekbare bedrag aanzienlijk verlaagd. Het kabinet is voornemens per 1 januari 2015 de aftrek geheel te schrappen.

01-11-2013

De indexering voor kinderalimentatie en partneralimentatie is voor 2014 vastgesteld op 0,9%.

18-04-2013

B& Advocaten ondersteunt het zevende Ucerf Symposium in Utrecht.
Het Ucerf is het Utrecht Centre for European Research into Family Law.

01-03-2013

B& Advocaten is per 1 maart 2013 verhuisd. Met bijna tweemaal zoveel kantoorruimte en eigen parkeerplaatsen hopen wij u nog beter van dienst te zijn.

28-11-2012

Per 1 april 2013 wijzigt de vaste rekenmethode voor het bepalen van kinderalimentatie. Kinderalimentatie zal vanaf die datum door Rechtbanken vrijwel altijd volgens de nieuwe methode worden vastgesteld.

06-11-2012

De indexering voor kinderalimentatie en partneralimentatie is voor 2013 vastgesteld op 1,7%.

12-04-2012

B& Advocaten ondersteunt het zesde Ucerf symposium.
Het Ucerf is het Utrecht Centre for European Research into Family Law.

18-11-2011

Per 1 januari 2012 is de wet gewijzigd. De gemeenschap van goederen zoals wij die in Nederland kennen, blijft bestaan. Belangrijke aanpassing is dat de gemeenschap van goederen wordt ontbonden (eindigt) op het moment van indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding. In het oude stelsel bleef de gemeenschap van goederen doorlopen tot het moment van inschrijving van de echtscheiding.

08-11-2011

De indexering voor kinderalimentatie en partneralimentatie is voor 2012 vastgesteld op 1,3%

15-04-2011

B& Advocaten ondersteunt het vijfde Ucerf symposium.
Het Ucerf is het Utrecht Centre for European Research into Family Law.

24-11-2010

Een wetsvoorstel tot afschaffing van de wettelijke gemeenschap van goederen zoals wij die in Nederland kennen, heeft het eerder niet gehaald. Er lijkt op dit moment echter een meerderheid te zijn in de Tweede Kamer die alsnog deze afschaffing wil bewerkstelligen. Nederland is op dit moment het enige land (voor zover bekend) met een volledige wettelijke gemeenschap van goederen.

19-11-2010

De indexering voor kinderalimentatie en partneralimentatie is voor 2011 vastgesteld op 0,9%.

16-04-2010

B& Advocaten ondersteunt het vierde Ucerf symposium.
Het Ucerf is het Utrecht Centre for European Research into Family Law.

06-01-2010

De fiscus gaat dit jaar in de aangiftes extra letten op opgevoerde kosten voor de kosten van levensonderhoud en studie van meerderjarige kinderen.

12-11-2009

De indexering voor kinderalimentatie en partneralimentatie is voor 2010 vastgesteld op 2,3%.

12-10-2009

B& Advocaten heeft plaats voor een gevorderde advocaat-stagiaire of advocaat-medewerker.

01-03-2009

Met ingang van 1 maart 2009 is het niet langer mogelijk een huwelijk te laten omzetten in een geregistreerd partnerschap. Daarmee is de mogelijkheid van een flitsscheiding voor gehuwden weggevallen. Voor geregistreerd partners blijft een flitsscheiding mogelijk, mits er geen minderjarige kinderen zijn

01-03-2009

Met ingang van 1 maart 2009 is het voor stellen met minderjarige kinderen verplicht om bij hun echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Dit ouderschapsplan dient samen met het verzoekschrift tot echtscheiding te worden ingediend.

24-11-2008

Met ingang van 1 januari 2009 worden de uitkeringen voor levensonderhoud automatisch verhoogd. Minister Hirsch Ballin heeft het percentage daarvoor vastgesteld op 3,9 %. (Bron: Ministerie van Justitie)